Bronbemaling

Oude Wesselink Bronbemaling verricht uiteenlopende bemalingsactiviteiten. Van kleine klussen, zoals het voorbereiden van bouwwerkzaamheden voor bijvoorbeeld een prefab huiskelder tot grote nieuwbouw en reconstructies in de wegenbouw. Circa 60 procent van het werk haalt Oude Wesselink uit de wegenbouw. Werkzaamheden in de utiliteitsbouw, de agrarische en particuliere markt vormen het restant.

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken en taluds te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enz.

Iedere bemaling vereist een specifieke aanpak. Oude Wesselink ondersteunt en adviseert opdrachtgevers in de projectuitvoering van ontwerp tot oplevering. Tevens nemen we de contacten met handhavende instanties als waterschappen en gemeenten volledig voor onze rekening. We beschikken over uiteenlopend materieel voor in principe alle bemalingsactiviteiten, zoals drainagebemaling-, vacuüm- en zwaartekrachtbemaling.

We beschikken zelf over veelal het benodigde materieel, ook voor het uitvoeren van grotere opdrachten, zodat er op het gebied van pomp- en aggregateninzet nagenoeg geen inhuur nodig is. We zijn daardoor flexibel bij de inzet.

Oude Wesselink Bronbemaling is gespecialiseerd in de toepassing van:

–          Verticale bronbemaling

–          Horizontale bronbemaling

–          Zwaartekrachtbemaling

–          Spanningsbemaling

–          Retourbemaling 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail