Spanningsbemaling

Spanningsbemaling wordt toegepast als tijdens de graafwerkzaamheden in bouwputten het evenwicht tussen grond en water in de diepere lagen verstoord dreigt te worden. Dit kan kwelvorming evenals het open barsten van de bouwput tot gevolg hebben. Spanningsbemaling zorgt ervoor dat de grondwaterdruk onder de bodem van de bouwput wordt verlaagd zodat dergelijke gevaren tot het minimum worden beperkt. Bij spanningsbemaling wordt zowel gebruik gemaakt van vacuümpompen als dieptebronnen (deepwell). 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail