Retourbemaling

Als het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in hetzelfde watervoerende pakket wordt teruggevoerd, is er sprake van retourbemaling. Het water wordt bij deze techniek door middel van deepwell aan de bodem onttrokken. Het bemalingswater wordt vanuit de onderwaterpomp via gesloten afvoer direct naar de retourbron gebracht. Retourbemaling wordt toegepast als voorkomen dient te worden dat de bodem gaat zetten of dat geen (financieel aantrekkelijke) afvoermogelijkheden voor handen zijn. Tevens kan er vanuit landbouwperspectief reden zijn om retourbemaling in te zetten, omdat het poriënwater op peil dient te blijven. Tevens kan door bepalende instanties worden verplicht om deze bemalingstechniek in te zetten.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail